Middelalder-Oslo

Gjennomførte arrangementer

Torsdag 27.mai kl.19.00: MIDDELALDER- OSLOS ARKITEKTUR – AVTRYKKET AV EN BY

Morten StigeForedrag ved siviløkonom og kunsthistoriker Morten Stige om Middelalder-Oslos arkitektur. Foredraget blir sendt på Zoom. Koble deg på via denne linken.

Konsentrasjonen av bygninger er en av de absolutte kravene til en by. Fra Oslos middelalder er bare få stående bygninger og enkelte ruiner og arkeologiske avtrykk av bygg bevart. Vi står derfor overfor et historisk byområde uten bygg. Middelalderbyen er nå et av de minst bebygde strøk i det sentrale Oslo. Dette gjør både forståelsen og formidlingen av byen krevende. Foredraget vil ta utgangspunkt i det vi vet om hva som faktisk ble bygget i Oslo og se nærmere på det som er bevart og hvordan historien om den tett bebygde byen kan formidles. I den sammenheng er det også interessant å se på møtene med den moderne byen som ligger på alle kanter.M Stige arkitektur
Morten Stige har omfattende erfaring med bygningsforvaltning og kunnskap om byggeskikk.  Han er utdannet siviløkonom og kunsthistoriker med middelalderkirker i stein som spesialitet. Han har skrevet hovedoppgave om koret i Stavanger domkirke, vært ansatt hos Riksantikvaren og har vært avdelingsleder hos Byantikvaren i Oslo. Nå er han medarbeider i Fabrica Kulturminnetjenester AS. Han er for tiden også en av hovedredaktørene for NIKUs nye bok om Oslos historie i middelalderen. Dessuten er han en fremragende og inspirerende formidler og foredragsholder.

Foredraget blir lagt ut på YouTube i uke 22.

Du er her: Hjem Aktiviteter Gjennomførte arrangementer Torsdag 27.mai kl.19.00: MIDDELALDER- OSLOS ARKITEKTUR – AVTRYKKET AV EN BY