Middelalder-Oslo

Gjennomførte arrangementer

Torsdag 25.mars: ÅRSMØTE 2021

Innkalling til digitalt årsmøte torsdag 25. mars 2021 kl 19.00.

Havnemilj vinterÅrsmøtet vil bli gjennomført på Zoom.

Her er lenke til Zoom  for møtet.

Det vil bli orientert om prosedyrer for stemmegivning i starten av møtet. Vi vil gjøre dette så enkelt som mulig.

Etter at årsmøtet er avviklet, vil arkeolog Petter Molaug fortelle om hvordan middelalderbyen kan bli etter at BaneNOR er ferdig med utbyggingen i området, og om planer for et gjenoppbygget havnemiljø i Middelalderparken.

Slik kan et gjenoppbygget havnemiljø ved vannspeilet bli. Illustrasjon ved Karl Fredrik Keller og Leif Gjerland.

Følgende saker står på sakslisten (klikk på merkede dokumenter for å åpne):

1. Godkjennelse av innkallingen

2. Godkjennelse av sakslisten

3. Valg av møteleder

4. Valg av møtesekretær

5. Valg av et medlem til å medundertegne protokollen

6. Styrets årsberetning for 2020

7. Revidert regnskap for 2020 og revisjonsberetning

8. Budsjett for 2021

9. Middelalder-Oslos handlingsplan for 2021

10. Forslag til endring av vedtektene for Middelalder-Oslo fra styret. Endring i §2 om stemmerett ved årsmøtet. Siste punkt "Ingen kan gjenopptas som stemmeberettiget medlem uten at skyldig kontingent fra tidligere er betalt" foreslås sløyfet

11. Valg av styremedlemmer, etter innstilling fra valgkomitéen

12. Valg av leder og to medlemmer til valgkomitéen for 1 år, etter innstilling fra styret

Bare medlemmer av foreningen som har betalt kontingent for inneværende år har stemmerett på årsmøtet.

Du er her: Hjem Aktiviteter Gjennomførte arrangementer Torsdag 25.mars: ÅRSMØTE 2021