Gjennomførte arrangementer

POLITIKERMØTE I MIDDELALDERBYEN: TID FOR AKTIV HANDLING!

HavnemiljVellykket møte med Oslos politikere på Sørenga 27. mai! 

Ni politikere som stiller ved høstens kommunevalg i Oslo fra forskjellige partier diskuterte temaene
1. Gjenoppbygging av et middelalder havnemiljø ved Vannspeilet med brygge, naust og sjøboder.
2. Oslo torg og Bispegata, utforming, bruk og trafikk
3. Utbyggingsplanene for tomten C6 nord for Bispegata og hensynet til middelalderområdet.
4. Bruken av Lokomotivverkstedet og andre temaer

Møtet med politikerne på Sørenga var interessant, og viste stor velvilje når det gjelder tiltak i middelalderbyen. Det var kaldt ute, og politikerne fattet seg i korthet. Noen konkrete forskjeller i prioriteringer kom frem, men mest var det stor enighet om intensjonene:   

                                                          1. Alle ville ha havnemiljø ved Vannspeilet. Ingen sa noe konkret om finansiering, men vi hørte at det Politikere og Per Olavikke blir helt umulig å få til. Middelalder-Oslo har foreslått et spleiselag mellom kommunen og andre. 2. Oslo torg var selvfølgelig alle for, men her er det nå bare detaljer igjen i utformingen. Privatbilene skal bort fra Bispegata og alle busslinjene, etter hvert. 3. Område C6 nord for Bispegata skal utbygges. Byantikvaren har foreslått en alternativ reguleringsplan til den massive utbyggingen på feltet. Den har radikalt mindre bygningsmasse og et vannspeil i vest. Både Venstre og Høyre var tilhengere av et slikt forlenget vannspeil. 4. Diskusjonen om hva Lokomotivverkstedet skal brukes til sprikte en del, men alle var enige om at bruken måtte være forankret i kultur og historie.

Møtet, som var åpent for publikum, ble myndig ledet av Per Olav Reinton.  Hør opptak fra Østlandsseningen her
Arrangører er foreningene Middelalder-Oslo, Gamlebyen historielag og Oslo Selskab.