Gjennomførte arrangementer

SPOR I MIDDELALDERJORD

Smlensbanen 1877Utstillingen Spor i middelalderjord i Ladegårdens nordfløy ble offisielt åpnet på st. Hallvardsag 15. mai 2018. Her fortelles historien om da jernbanen begynte sin anleggsvirksomhet i  Gamlebyen i 1851 og dermed fant middelalderbyen.

Fremdeles graves det gjennom middelalderlagene, og utstillingen viser også noen av funnene som gjort i den siste tiden. Den holder åpent lørdager og søndager fra kl.12 til 16. 

Gjennom sommeren og helt til slutten av september har Ladegården gratis byvandringer hver søndag kl.13.

 

Graving for Smålensbanen 1877.

 

Blix tegning tre lagDa gravingen startet, fant man både  rester av trehus og steinbygninger, murer og gateløp og mye annet. Funnene lå i lag, som illustrert på denne tegningen av Blix (t.v.), og representerte flere århundrer med bybebyggelse..

Oslo middelalderby er sterkt preget av utbyggingen av Follobanen. De arkeologiske forundersøkelsene i området under og nord for Bispegata er nå ferdige, og arbeidet med å bygge jernbanekulverten i dette området kan begynne. Om 3 ½ år er det antatt at jernbanekulverten er ferdig og terrenget over den gjenskapt for å bli til en middelalderpark. Men innholdet i Middelalderparken er ikke endelig bestemt 

Middelalder-Oslo arbeider for at parken som kommer skal bli en virkelig attraksjon.  Til å begynne vil det bli gjenskapt et maritimt miljø ved Vannspeilet, med brygge og naust for Vaterland 1-båten, og to sjøboder. 

 

pent btverksted litenPå Sørenga er Båtlabben i Kulturetatens telt ved Vannspeilet åpent for publikum hver onsdag fra kl.11 til 15.30 frem til midten av august. Her bygges kopi av middelalderbåten kalt Vaterland 1 av eksperter fra Norsk Maritimt museum og med frivillige båtentusiaster. 

Store deler av middelalderbyen er siden 2014 preget av anleggsarbeidene for ny Follobane. Gangforbindelsen mellom området ved Clemenskirken/Saxegården og Kongsgården/Mariakirken er brutt. Etter planen skal dette vare ytterligere 3 ½ år. Hvordan går det med konkretisering av Landskapsplanen for Middelalderparken? Foreningen Middelalder-Oslo arbeider for at man ved utformingen av den nye Middelalderparken og tilliggende områder først og fremst skal ta hensyn til middelalderlevningene og de gamle strukturene og med dette som utgangspunkt gjøre parken til et område for formidling og opplevelse. Vi sikter på år 2022 med ferdig Follobane og på jubileumsåret 2024.

For å få gjennomslag arbeider vi på mange plan, med høringsuttalelser, kontakt med politikere og etater i Oslo kommune, med alliansebygging, med forslag til tiltak i middelalderbyen og med å gjøre våre synspunkter kjent for folk. Det hjelper at vi er mange. At du er medlem i foreningen er viktig for oss. Er vi mange har vi større tyngde. Hvis du ikke er medlem kan du enkelt bli det ved å melde deg inn her på vår hjemmeside. Det koster kr. 300 per år. Bli med!

HER ER NOEN AV SAKENE SOM VI ARBEIDER AKTIVT MED:

Fjerning av bil- og busstrafikk fra øverste del av Bispegata og gjenetablering av Oslo torg som et midtpunkt i middelalderbyen.

Gjenoppbygging av middelaldermiljøer i Middelalderparken, først brygge, naust og sjøboder ved Vannspeilet, deretter middelalder leirskole og barnehage – og annet

Markering av middelalderstrukturer i middelalderparken som gateløp, kirkegårdsmurer og bygårder

En rekke tiltak i middelalderbyen, bl.a. velkomsttavler, gateskilt, gavlmalerier m.m.

Forlengelse av Vannspeilet til Bispegata og også nord for denne

Utbygging av informasjonssenter i Ladegården

Vernebygg over nordfløyen i bispeborgen tilrettelagt for utstilling av middelaldergjenstander

Tilrettelegging av Lokomotivverkstedet på Sørenga for kulturformål med vekt på middelalder og områdets historie

Fremføring av Alnaelva til Vannspeilet og rensing av dette