Gjennomførte arrangementer

15. MARS: ÅRSMØTE 2017

BlixutgravingInnkalling til Middelalder-Oslos Årsmøte 2017 med dagsorden og annen informasjon sendes ut med medlemsbrevet i januar. Når dokumentene foreligger vil de bli lagt på nettet.

Årsmøtet finner sted onsdag 15. mars kl 19.00 i Hallvardssalen på Gamlebyen skole, Egedes gt 3.

Etter at årsmøtesakene og lett middelaldersk servering er unnagjort, blir det foredrag ved Petter B. Molaug: Jernbanens historie tvers gjennom middelalderbyen

Jernbaneutbygging er det som har forårsaket mest ødeleggelse av levningene fra Oslo middelalderby. Det startet opp i 1850, og når den nye Follobanen er ferdig i 2020, har det vært stadig nye tiltak i 170 år. I det korte foredraget vil Molaug gå gjennom de forskjellige utbyggingsfasene for jernbanen og vise hva som ble ødelagt, og også si litt om det vi underveis har fått vite om middelalderbyen. Er det noe igjen utenom de bevarte middelalderruinene? Er det nå slutt på jernbanens ødeleggelser med Follobanen, og kan vi skjule sporene av jernbaneutbyggingen?