Gjennomførte arrangementer

Hva vil Oslo med Gamlebyen sin?

På bakgrunn av at Byrådet i Oslo innstiller på å gi 6,5 millioner årlig til utvikling av Middelalderbyen de neste 4 årene, inviterte Gamlebyen Historielag, foreningen Middelalder-Oslo, Oslo Selskab og Stiftelsen Oslo Hospital til folkemøte i Gamlebyen kirke onsdag 13.11.2013.      

Oslo torg

Etter en innledning ved Middelalder-Oslos leder Helge Winsvold, ga politikerne Hallstein Bjercke (V, Byråd for kultur), Jan Bøhler (AP), Trine Skei Grande (V) og Marianne Borgen (SV) uttrykk for sine syn på utvikling av Middelalderbyen og Gamle Oslo som en god bydel og bo i. Høyres Michael Tetzschner var også invitert, men måtte melde forfall. Tidligere høyreordfører Per Ditlef Simonsen var imidlertid til stede, og kom også med et engasjert innlegg. Deretter var det åpent for debatt. Gamlebyen kirke var fullsatt av et mangfoldig og engasjert publikum, og mange deltok i debatten.

Stikkord var gjenopprettelse av Oslo Torg, få til et levende middelaldermuseum, 700-års jubileum for Oslo som landets hovedstad 31. august 2014, utbyggingen av Follobanen gjennom Middelalderparken og utformingen av denne etter anleggsperioden, kontakten med fjorden, og hvordan Gamlebyen kan bli en god bydel  å bo i.