Gjennomførte arrangementer

Årsmøte og medlemsmøte 20. mars

Oppsummering ved Anne Marit Holø:

Etter årsmøtet holdt historiker Bjørn Bandlien et interessant og spennende foredrag om "Norge og Islam i Middelalderen - et historisk overblikk". Han  fortalte om møter mellom skandinaver, europeere og muslimer, sett utifra begge grupper ståsted og hvor begge grupper tilla hverandre gode og dårlige egenskaper. Møter som fant sted fra 600 tallet, gjennom vikingtiden,  korstogenes tidsalder og frem til og med middelalderen. Vi fikk høre hvordan de betegnet hverandre med sin kulturs briller, hva som skilte dem og hva slags regler som var felles i begge gruppers måte å se  og forholde seg til hverandre på enten man var kristen eller muslim.  På tross av motsetninger i religion og hvordan samarbeid  og handel mellom gruppene fant sted utifra politiske kostellasjoner og  nyttevirkninger, og hvordan disse så forandret seg når situasjonen ble en annen. Handel var et gjennomgående tema som begge grupper hadde nytte av, både før etter Korstogene.

CIMG4529

Pilgrimene har  fortsatt å valfarte til Jerusalem og andre bibelske steder helt frem til våre dager uansett om det var muslimer eller kristne som hadde makten i Midt-Østen.

Bjørn Bandlien viste også en rekke bilder som understreket hans slutninger og gav oss nyttige tips om hvor vi kunne finne ut mer om dette spennende temaet både i krøniker og manuskripter som har overlevd tidens tann. Dessuten fikk vi se et gammelt kart som viste at de skandinaviske land og resten Europa var  inntegnet  og derfor kjent territorium for muslimer allerede  fra gammelt av.