Middelalder-Oslo

Våre arrangementer

ONSDAG 15. MAI 2024: ST. HALLVARDS DAG

SthallvardsdagI år blir det igjen en tradisjonell markering med konserter, kåseri, fortelling, boder, lek, dans og formidling av middelalderkultur i Ladegårdshagen onsdag 15. mai. Det blir også pilegrimsvandring fra Gamle Aker kirke til Grønland kirke, orgelkonsert i  Grønland kirke, byvandring fra Grønland kirke til Ladegården, og vesper i Hallvardskatedralens ruiner (bildet). Se programmet nedenfor!

St.Hallvard er Oslos skytshelgen, og helgendagen markeres den 15. mai, som er hans dødsdag. Hallvard Vebjørnssons innsats for å hindre urettferdighet og vold og undrene etter hans død er bakgrunnen for at han ble helgenkåret. I 2020 var det 1000 år siden han ble født.

Det er gratis inngang, og du kan kjøpe mat og drikke fra salgsboder i Ladegårdshagen.

Program 15. mai 2024

12.00–14.00
PILEGRIMSVANDRING
Pilegrimsvandring fra Gamle Aker kirke til Gamlebyen og Grønlands kirke.
ved Pilegrimsprest Anna Runesson

14.00–14.45
ORGELKONSERT MED KÅRE NORDSTOGA
Konsert i Grønland kirke med Kåre Nordstoga

14.45–15.15
BYVANDRING
Byvandring fra Grønland kirke til Oslo Ladegård.
Stopp ved Nonneseter kloster og gavlmaleri med motiv Nordre strete i middelalderen på Oslo gate 1A
ved Petter Molaug

13.24
PROGRAM I LADEGÅRDSHAGEN
Åpning av arrangementet i Ladegårdshagen
Opplevelser, aktiviteter og informasjon
Salg av mat og drikke
Salg av bøker og informasjonsmateriell
3D-visualisering av deler av middelalderbyen i Bisperommet
ved Oslo 1324
Besøk i utstillingen om Oslo i middelalderen i Ladegårdens nordfløy

13.24–16.15
PROGRAM FOR BARN I LADEGÅRDSHAGEN
Arkeologi for barn
ved NIKU
Demonstrasjon av tømring
ved Løken bygg
– barn kan prøve seg med redskaper under kyndig veiledning
Leking
Stylter, balansering på linje og hesteskokast

15.15
RINGDANS FRA MIDDELALDER
Middelalder ringdans til middelaldermusikk. BULs leikarring leder an

15.30
HISTORIEFORTELLING
Legenden om St.Hallvard fortelles i middelalderrommet under Ladegården
Vårsola glitrer i fjorden. Kyrne rauter ved foten av Ekeberg. Klokkene klinger i St. Hallvardskatedralen. Det er 15. mai 1324.
Mens byen feirer helgenen, får ei nysgjerrig jente høre historien om Hallvard Vebjørnsson, den unge mannen som ofret alt i sannhetens øyeblikk.
En levende versjon av den kjente legenden skapt og fortalt av
forteller Torgrim Mellum Stene

16.00–16.15
KÅSERI
Kåseri om 400 år siden Oslo brant og Christiania ble grunnlagt

16.24–17.00
HILSNER OG PRISUTDELING PÅ ST. HALLVARDS DAG
Hilsner fra Ordfører og biskoper
Fremføring av St.Hallvardslegenden
Utdeling av foreningen Middelalder-Oslos gangvaktspris 2024

17.00–18.00
MIDDELALDERMUSIKK FRA SCENEN
Poul Høxbro og Ian Harrison – danske og britiske middelaldermusikere
Hallvardsguttene og Schola St. Hallvard

18.00–18.30
VESPER
Vesper i Hallvardskatedralen, Minneparken
Sang ved Hallvardsguttene og Schola St. Hallvard

18.30–19.30
BYVANDRING
Byvandring «gjennom middelalderen» ved Middelalderparken, som er under arbeid

18.30
QUIZ
Middelalder-quiz i Ladegårdens kro

Følg med på www.sthallvardsdag.no/program for oppdateringer og eventuelle endringer. Følg oss på facebook.com/st.hallvardsdag