Middelalder-Oslo

Oslo middelalderby i dag

Slik blir MiddelalderparkenDen nye Follobanen til Ski åpnet mandag 12. desember 2022.

Banen går gjennom Middelalderparken i en nybygget tunnel. Anleggsarbeidet har gjordt det historiske området lite tilgjengelig i de årene det tok å anlegge banen.
Nå som banestrekningen endelig er åpnet, begynner Bane NOR arbeidet med å sette Middelalderparken i stand. Den skal åpnes i august 2024, og vil da både bli større enn dagens park, samtidig som middelalderens viktigste gateløp vil bli gjenopprettet. Middelalder-Oslo gratulerer Bane NOR i vedlagte åpne brev. Samtidig ønskes Oslo kommune lykke til med tilrettelegging i parken.          Les det åpne brevet «GRATULERER, BANE NOR» her.

Vi vet en god del om planter og trær i middelalderbyen ut fra funn av plante-deler, frø og pollen fra arkeologiske utgravninger. Noen stammer fra planter som har grodd på stedet. Andre stammer fra planter som er brakt til byen utenfra, fra omegnen eller langveis fra. Men hva slags planter, busker og trær skal det være i den nye Middelalderparken? Dette var en sentral problemstilling på foreningens kveldsmøte 9. november 2022.

Planter i parken1Her er det mange hensyn å ta og mange muligheter. For det kan ikke bare bli gress! Det er flere hensyn som må tas. Der hvor det fortsatt er bevart kulturlag med organisk materiale, vil planterøtter kunne nedbryte dette ved at det kommer til oksygen og at lagene tørker ut. Det er særlig tre, lær og tekstiler som er utsatt for nedbrytning, og også gammelt plantemateriale, bakterier og annet som kan knyttes til menneskenes liv og virksomhet på stedet. Det kan ha ligget beskyttet i jorden i 1000 år og bli ødelagt i løpet av 20 år eller mindre. Mest problematisk er trerøtter.

Planter i parken2

Kan trær og busker brukes til å markere middelalderstrukturer, som gjerder, trebygninger og gårdsplasser dersom røttene ikke ødelegger kulturlag under bakken?

Kan det anlegges urtehager med noen av plantene som var vanlige i middelalderbyen, som kvann (bildet til venstre), grønnkål, løk, neper, lin (bildet til høyre) og bønner?

Etter innledningen av Anneleen Kool fra Botanisk hage og Karoline Kjesrud fra Kulturhistorisk museum på møtet onsdag 9. november 2022 ble det spørsmål og diskusjon. Skal Middelalderparken først og fremst være en park, et sted der det er godt å være? Eller skal den først og fremst være et kulturarvsted hvor man kan oppleve historien og få ny informasjon om livet i det første Oslo?

Svaret fra de som var til stedet var et klart: Ja takk begge deler!

Velkommen til åpent møte om «nye» Middelalderparken onsdag 6. april fra kl. 18.15 i Halvardsalen, Gamlebyen skole, Egedes gate 3.

Middelalderparken i Oslo blir opp mot dobbelt så stor i kjølvannet av Follobaneutbyggingen. Det grønne byrommet vil bli et av landets viktigste formidlingssteder for middelalderhistorie med unike kulturminner både over og under bakken. Oslo kommune, i samarbeid med Bane NOR og Riksantikvaren (og Norsk Institutt for Kulturminneforskning - NIKU), inviterer interesserte til åpent møte for å dele mer informasjon om hva partene skal bidra med i Middelalderparken. NIKU fortelle om funn og ny kunnskap fra årene med utgraving i kjølvannet av Bane NORs arbeid med Follobaneprosjektet.

Det blir også tid for spørsmål og samtale før vi må forlate Hallvardssalen kl. 20.00

INVITASJON OG PÅMELDING HER.
DEL GJERNE I DERES NETTVERK!

Vel møtt!
Vennlig hilsen
Oslo kommune, Bane NOR, Riksantikvaren

ByrderByrådet har nå sammen med Riksantikvaren og BaneNor presentert Middelalderparken. Parken blir på 117 mål. Det er positivt at byrådslederen, byutviklingsbyråden og kulturbyråden nå med glede vedkjenner seg Middelalderparken, dens betydning for hele byen og for Østkantens viktige tilgang til Fjordbyen. Dette gir inspirasjon for foreningen Middelalder-Oslo, slik at vi kan  jobbe videre med gjenoppbygninger og viktige innsatser og tiltak i parken!

Søndag 13. mars ble saken presentert av journalist Hilde Lundgaard i Aftenposten - les hele innlegget her.

Bildet: Fra venstre Riksantikvar Hanna Geiran, byrådsleder Raimond Johansen, byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen, byråd for kultur Omar Gamal. Foto: Petter Molaug.

14. mars 2017 intervjuet Østlandssendingen Odd Einar Dørum om Ruters planer for busstrafikk gjennom middelalderbyen.

Les artikkelen her: Bussene må vekk fra middelalder-Oslos hjerte

Du er her: Hjem Innhold Oslo middelalderby i dag