Middelalder-Oslo

Oslo middelalderby i dag

14. mars 2017 intervjuet Østlandssendingen Odd Einar Dørum om Ruters planer for busstrafikk gjennom middelalderbyen.

Les artikkelen her: Bussene må vekk fra middelalder-Oslos hjerte

Middelalderbyen er preget av forandring. Store områder syd for Bispegata er anleggsområde for ny Follobane. Her Jernbaneverkets entreprenører holde på til 2020 eller lengre. I forkant foretar arkeologer fra NIKU utgravninger for å ta vare på og dokumentere levninger fra middelalderen, i form av bl.a. trebygninger og gårdsplasser, gjenstander, matavfall og rester av håndverk. Ved Nikolaikirken er 120 graver gravd ut og skjelettene tatt vare på. Foreningen Middelalder-Oslo arbeider aktivt for at levningene fra middelalderen som skal være en viktig premissgiver for de store arbeidene som nå finner sted, både ved at synlige ruiner blir ivaretatt, at tidligere fjernete bygninger blir markert og at middelalderterrenget blir rekonstruert, fra bebyggelsen inntil Oslo gate og ned til Vannspeilet.
Landskapsplan omrSelve Bispegata skal også gjøres om, og Middelalder-Oslo slåss for at gaten skal gjøres så smal som mulig og at Oslo torg skal realiseres. Øverste del av Bispegata må også slippe busstrafikken, i tillegg til at privatbilene ikke skal kunne kjøre her, slik det alt er enighet om.

Det er på oppdrag fra Jernbaneverket og i samarbeide med Oslo kommune utarbeidet en Landskapsplan for området fra Ruinparken i nord til Maiakirken i syd. Denne planen vil foreningen Middelalder-Oslo uttale seg om når den blir offentliggjort.

Middelalder-Oslo ønsker at det skal legges til rette for besøkende til Middelalderparken med informasjon om middelalderbyen, markering av gateløp og andre strukturer, gjenåpning av Alnaelva, utvidelse av vannspeilet mot nord og rekonstruksjon av sjøboder ved vannspeilet og av en middelalder bygård. Vi ønsker også at det blir realisert utstillinger med gjenstander fra middelalderbyen og informasjon om hvordan livet kan ha vært i middelalderens Oslo. Nytt Kulturhistorisk museum kommer dessverre ikke til Gamlebyen.

28. august 2013, som en del av Middelalder-Oslos middelalderuke, ble Erik Schia plass offisielt innviet. Plassen ligger i det trekantete området mellom Oslo gate, Kanslergata og Saxegårdsgata, nær Geitabru. Den er ikke flat, men med trappeavsatser ned mot ruinen av Clemenskirken.

Arrangementet 28. august ble meget vellykket, med ca. 80 personer til stedet. Det var avduking av gateskiltene og taler av Helge Winsvold, Egil Mikkelsen, Leif Gjerland og Liv Keller. Det var fremføring av middelaldermusikk ved  Gro Siri Johansn fra Modus Senter for Middelaldermusikk. Etter avduking og taler tok Petter Molaug de fremmøtte på en tur i middelalderbyen hvor Erik Schias arbeid, initiativer og utgravningsprosjekter ble formidlet. Rundturen endte i Ladegårdshagen. Randi Nagelhus uttrykte stor takknemlighet for arrangementet og for at det var blitt et fysisk minnesmerke over Erik Schia og hans store innsats for Oslo middelalderby og kunnskapen om denne.

31. august har det de siste årene vært en markering av dagen da Oslo fikk offisiell status som Norges politisk viktigste by, det vi i dag kaller for hovedstad. I avisene har det vært debatt om det historiske grunnlaget for å markere jubileet i 2014 med bl.a. innlegg fra Petter B. Molaug og Tom S. Vadholm som støtter jubileet og flere imot.

Bispegata deler Gamlebyen i to, en nordre og en søndre del. Derfor har Oslo torgforeningen Middelalder-Oslo og også lokale beboerforeninger i Bydel gamle Oslo gått inn for å stenge den øvre delen, mellom Oslo gate og St. Halvards gate for all trafikk. Foreningen har vært med på utformingen av en helhetlig trafikkplan for bydelen og uttalt seg til forslaget om reguleringsplan for Bispegata. Nå har Samferdselsetaten utarbeidet et nytt forlag til reguleringsplan og sendt dette ut på høring. Det skiller seg lite ut fra det forrige.

Historisk ble øvre del av Bispegata ble først laget sent på 1800-tallet, samtidig med at leiegårdsbebyggelsen ble reist sør for denne. Den nedre delen har historiske røtter tilbake til middelalderen, til Bispeallmenningen. Den endte i øst i Oslo torg som lå inntil den vestre kirkegårdsmuren rundt Hallvardskatedralens kirkegård. Antikvariske myndigheter og lokalbefolkningen i bydelen påvirket myndighetene til å legge om biltrafikken utenom middelalderbyen. Resultatet ble Ekebergtunnelen, rivingen av Loenga bro og sterk redusert trafikk i Bispegata.

Du er her: Hjem Innhold Oslo middelalderby i dag