Middelalder-Oslo

Middelalder-Oslo

Trine Skei Grande trer inn som leder i Stiftelsen Oslo Middelalderby

I en pressemelding tirsdag 2. februar 2021 kan vi lese at Trine Skei Grande nå er tilbake i middelalderens Oslo

TrineSkeiGrandeTrine Skei Grande ble våren 2020 utpekt til styreleder for den nye stiftelsen Oslo Middelalderby. Men fordi det var for kort tid siden hun gikk av som kulturminister til at hun kunne ta vervet, måtte hun gå i «politisk karantene».
Nå er karantenetiden over, og hun tilbake for å lede styrets arbeid med å samle inn midler til å bygge opp deler av middelalderbyen i Oslo. Det første prosjektet er å få gjenoppbygget et fullverdig bygårdstun fra 1300-tallet.

Aktivitet, rekreasjon og opplevelse
På stiftelsens nettside ww.oslomiddelalderby.no sier Trine Skei Grande følgende om hvorfor hun er med i dette arbeidet: «Historiekunnskap er i dag viktigere enn noen gang, den kan ruste oss for framtida. En levende Oslo middelalderby kan bli et sted for aktivitet, rekreasjon, opplevelse og innlevelse, et sted der historieriktige aktiviteter vil kunne gi hver av oss en god og ekte 'middelalderfølelse'.»

Nå eller aldri
Stiftelsen Oslo Middelalderby ble opprettet sist vår etter initiativ fra foreningen Middelalder-Oslo. Hensikten er å utnytte mulighetene for gjenoppbygging av helhet og sammenheng i  middelalderbyen Oslo når tunneltaket over Follobanetunnelen blir ferdig om to år.
Planene er klare for hvordan vi alle da kan få et mer levende inntrykk av Oslos første bysamfunn. Men midlene mangler, det er nå eller aldri!

Du er her: Hjem Innhold Hva vi vil Pådriverarbeid Trine Skei Grande trer inn som leder i Stiftelsen Oslo Middelalderby