Middelalder-Oslo

Middelalder-Oslo

Oslos politikere støtter visjon om middelalderbyen Oslo

Foreningen Middelalder-Oslo har utfordret førstekandidatene for de politiske partiene til kommunevalget i Oslo om å støtte vår visjon «Nordens Pompeii».

Vi har fått svar fra alle 9 partier. Samtlige partier støtter visjonen, 8 av disse uten forbehold. Frp er positive til å ta hensyn til middelalderbyens gamle strukturer, men kan ikke la dette være helt ut styrende for all fremtidig utvikling. Alle de øvrige partiene støtter visjonen uten forbehold, og flere har tiltak for middelalderbyen som del av sitt program.

Oslos historiske røtter er i Gamlebyen. Her lå byen i over 600 år, inntil den ble flyttet og omdøpt til Christiania. Lenge lå den skjult og glemt, men mer og mer av den gamle byen er gjennom årene blitt avdekket. Noe er blitt bragt opp i dagen og kan sees, som ruinene av Mariakirken og Clemenskirken. Andre levninger er blitt fjernet pga. moderne utbygging, med eller uten arkeologiske undersøkelser. Ruinene etter monumentalbyggene i Oslo middelalderby framstår i dag som enkeltobjekter uten sammenheng; det er svært vanskelig å oppfatte helheten i denne Oslos første by.

Middelalder-Oslos visjon Norden Pompeii går ut på å gjenerobre en maksimalt tydelig helhet og sammenheng i Oslo middelalderby, slik at den gamle bystrukturen kan oppleves og forstås i terrenget. Derfor må Middelalderbyens helhet og struktur alltid være fremste premiss ved fysiske endringer i området der Oslo ble til, samtidig som det må satses på tydeliggjøring og formidling av områdets helt spesielle verdi. Følg oss også på Facebook: Nordens Pompeii.

Vi fortsetter påvirkningsarbeidet!

Du er her: Hjem Innhold Hva vi vil Pådriverarbeid Oslos politikere støtter visjon om middelalderbyen Oslo