Middelalder-Oslo

Pådriverarbeid

Foreningen Middelalder-Oslo oppnevnte i sommer Trine Skei Grande som styreleder for den nystartede stiftelsen Oslo Middelalderby. Siden hun var kulturminister fram til 24. januar i år, ba hun straks Regjeringens karantenemenmnd vurdere sin nye rolle.

Nå har nemnda bestemt at hun ikke kunne fungere som styreleder i stiftelsen Oslo Middelalderby i et år etter at hun hun gikk av som kulturminister. Hun er derfor i «politisk karantene» fram til 24. januar 2021, og har måttet fratre midlertidig som styreleder.

Foreningen har derfor oppnevnt tidligere enhetsleder i Plan- og bygningsetaten Målfrid Nyrnes som styreleder fram til 24. januar 2021. Tida fram til da skal styret bruke til å organisere arbeidet internt og forberede en innsamling på nyåret.
MlfridNyrnes

 

 

Tidligere enhetsleder i Plan- og bygningsetaten Målfrid Nyrnes skal lede styret i stiftelsen Oslo Middelalderby mens Trine Skei Grande er i «politisk karantene».


StiftelsenStyrelederTrineSkeiGrandeEtter initiativ fra foreningen Middelalder-Oslo, er stiftelsen Oslo Middelalderby
opprettet med Trine Skei Grande som styreleder. Før hun ble kulturminister, var
hun bl.a. med i Middelalder-Oslos styre.

StiftelsensLogo

 

 

 

Stiftergruppen15. mai 2020 ble «Stiftelsen Oslo Middelalderby» opprettet av foreningen Middelalder-Oslo og seks entusiaster.

Stiftelsens formål er å skaffe midler til å gjenoppbygge deler av Oslos sjeldne middelalderby. De syv stifterne skal opprettet et eget stiftelsesstyre innen sommeren.

Stiftelsens formål kan leses i sin helhet her.

På bildet ser vi stiftergruppen, fra venstre:              

Leif Gjerland, Gro Siri Ognøy Johansen, Odd Einar Dørum, Christian Ringnes, Per Johan Placht, Lars Windfeldt og Per Ditlev-Simonsen.

 

I Aftenposten debatt 5. august 2018  har styremedlem i Middelalder-Oslo Leif Gjerland dette innlegget:
RUTER PÅ VILLE VEIER Bispegata fr
Hvordan kan Oslo leve med en ulydig og lite lydhør holdning hos etater?
Teller fire lokale bussruter mer enn hva en milliardinvestering i et tunnelsystem var ment å skulle føre til? Svaret ligger å finne i Oslos genuine 1000 år lange byhistorie:
På 1600-tallet ble middelalder-Oslos første bysamfunn lagt øde, begravet under jord og glemt. Bare veiløpene var fortsatt i bruk da byen på 1800-tallet ble gjenfunnet og kalt «Nordens Pompeii». Men samtidig ble den gamle Bispeallmenningen kalt Bispegata og forlenget over middelalderbyen gamle sentrale torg. Som et ledd i en plan om en enorm Bymotorvei med hovedtrafikken tvers gjennom det sentrale Oslo, ble så Bispegata utvidet på 1960-tallet. I neste tiår ble heldigvis Bymotorveiplanen forlatt, og senere gjorde nye tunneler det mulig å legge gjennomfartstrafikken utenom det sjeldne «Nordens Pompeii».

Onsdag 20. desember 2017 behandlet Oslo bystyre reguleringsplanen for Bispegata og Oslo torg. Møtet ga Middelalderbyen og foreningen Middelalder-Oslo en delt seier.

OslotorgmbusserBystyret torde i denne omgangen ikke å nekte Ruter og Bymiljøetaten muligheten til å busskjøring tvers over Oslo torg, og dessuten legge en ny trikkelinje der. Men debatten varslet med all tydelighet at siste ord ikke var sagt. For etter mange sterke ord om viktigheten av å synliggjøre Middelalderbyen og Oslo torg, ga et samlet bystyre uttrykk for at: 

- Ruter og Bymiljøetaten skal i løpet av 2018 komme med en vurdering av hvordan torget kan gjøres bussfritt.
- Lik veistengning som f.eks. under store gateløp, skal gjøre det mulig å kunne stenge Bispegata for trafikk ved historiske arrangementer på Oslo torg
- Byrådet skal komme tilbake til Bystyret med en plan for markeringer av Oslos to byjubileer i 2024 (fraflytting av det gamle Oslo i 1624 og endring av bynavnet tilbake fra «Kristiania» til «Oslo» i 1924). 

På tross av at busskjøring over torget blir opprettholdt, signaliserte derfor bystyremøtets debatt og avstemming en ny og mer historiebevisst holdning inn i 2018, til et viktig verdivalg som gjør at vi går spennende tider i møte. Les Aftenposten-artikkel her

Oslo torg er markert med et stort gavlmaleri på den ene siden og et plankedekke på den andre. Torgets helhet blir fortsatt delt av busskjøring, som nå heldigvis er varslet å kunne bli midlertidig.

Du er her: Hjem Innhold Hva vi vil Pådriverarbeid