Middelalder-Oslo

Pådriverarbeid

I sommer sa Trine Skei Grande ja til å bli styreleder for den nystartede stiftelsen Oslo Middelalderby, og meldte dette til Regjeringens karantenenemnd straks stiftelsen hadde fått organisasjonsnummer. Nå har nemnda ilagt henne saksforbud i dette området fram til 25. januar 2021.

Karantenenemnda beslutning lyder slik: «Saksforbudet regnes fra fratredelsen som kultur- og likestillingsminister den 24. januar 2020 og gjelder til og med 24. januar 2021. Saksforbudet innebærer et forbud mot at du involverer deg i saker eller saksområder der Kulturdepartementet eller underliggende og tilknyttede virksomheter er part eller på annen måte er direkte involvert».

Midlertidig leder
Dette gjør det umulig for Trine Skei Grande å lede styret for den nye stiftelsen Oslo Middelalderby i dens første viktige oppbyggingsfase. Det er foreningen Middelalder-Oslo som foretar endringer i stiftelsens styre, og har i dag utpekt tidligere enhetsleder i Plan- og bygningsetaten Målfrid Nyrnes som midlertidig styreleder fram til 24. januar 2021. Samtidig valgte foreningen Trine Skei Grande som styreleder for stiftelsen fra 25. januar 2021.

Solid stiftergruppe
Stiftelsen ble opprettet 15. mai i år på initiativ fra foreningen Middelalder-Oslo ved styreleder Odd Einar Dørum, sammen med seks enkeltpersoner. De seks er tidligere ordfører Per Ditlef-Simonsen, leder av Modus senter for middelaldermusikk Gro Siri Ognøy Johansen og historieformidler Leif Gjerland, samt investorene Christian Ringnes, Lars Windfeldt og Per
Johan Placht.

Kunnskap gjennom opplevelser
Stiftelsens hovedmål er å gi alle byens innbyggere større kunnskap om Oslos første bysamfunn gjennom opplevelser og formidling, og har derfor «Å GJØRE HISTORIEN LEVENDE» som motto for sin innsats.

For å oppnå dette, vil den nye stiftelsen samle inn midler til bl.a. å gjenoppbygge deler av Oslos første bysamfunn når Middelalderparken blir utvidet til det dobbelte. Det skjer når taket på Follobanens tunnel gjennom Gamlebyen står ferdig om to år.

StiftelsenStyrelederTrineSkeiGrandeEtter initiativ fra foreningen Middelalder-Oslo, er stiftelsen Oslo Middelalderby
opprettet med Trine Skei Grande som styreleder. Før hun ble kulturminister, var
hun bl.a. med i Middelalder-Oslos styre.

StiftelsensLogo

 

 

 

Stiftergruppen15. mai 2020 ble «Stiftelsen Oslo Middelalderby» opprettet av foreningen Middelalder-Oslo og seks entusiaster.

Stiftelsens formål er å skaffe midler til å gjenoppbygge deler av Oslos sjeldne middelalderby. De syv stifterne skal opprettet et eget stiftelsesstyre innen sommeren.

Stiftelsens formål kan leses i sin helhet her.

På bildet ser vi stiftergruppen, fra venstre:              

Leif Gjerland, Gro Siri Ognøy Johansen, Odd Einar Dørum, Christian Ringnes, Per Johan Placht, Lars Windfeldt og Per Ditlev-Simonsen.

 

I Aftenposten debatt 5. august 2018  har styremedlem i Middelalder-Oslo Leif Gjerland dette innlegget:
RUTER PÅ VILLE VEIER Bispegata fr
Hvordan kan Oslo leve med en ulydig og lite lydhør holdning hos etater?
Teller fire lokale bussruter mer enn hva en milliardinvestering i et tunnelsystem var ment å skulle føre til? Svaret ligger å finne i Oslos genuine 1000 år lange byhistorie:
På 1600-tallet ble middelalder-Oslos første bysamfunn lagt øde, begravet under jord og glemt. Bare veiløpene var fortsatt i bruk da byen på 1800-tallet ble gjenfunnet og kalt «Nordens Pompeii». Men samtidig ble den gamle Bispeallmenningen kalt Bispegata og forlenget over middelalderbyen gamle sentrale torg. Som et ledd i en plan om en enorm Bymotorvei med hovedtrafikken tvers gjennom det sentrale Oslo, ble så Bispegata utvidet på 1960-tallet. I neste tiår ble heldigvis Bymotorveiplanen forlatt, og senere gjorde nye tunneler det mulig å legge gjennomfartstrafikken utenom det sjeldne «Nordens Pompeii».

Onsdag 20. desember 2017 behandlet Oslo bystyre reguleringsplanen for Bispegata og Oslo torg. Møtet ga Middelalderbyen og foreningen Middelalder-Oslo en delt seier.

OslotorgmbusserBystyret torde i denne omgangen ikke å nekte Ruter og Bymiljøetaten muligheten til å busskjøring tvers over Oslo torg, og dessuten legge en ny trikkelinje der. Men debatten varslet med all tydelighet at siste ord ikke var sagt. For etter mange sterke ord om viktigheten av å synliggjøre Middelalderbyen og Oslo torg, ga et samlet bystyre uttrykk for at: 

- Ruter og Bymiljøetaten skal i løpet av 2018 komme med en vurdering av hvordan torget kan gjøres bussfritt.
- Lik veistengning som f.eks. under store gateløp, skal gjøre det mulig å kunne stenge Bispegata for trafikk ved historiske arrangementer på Oslo torg
- Byrådet skal komme tilbake til Bystyret med en plan for markeringer av Oslos to byjubileer i 2024 (fraflytting av det gamle Oslo i 1624 og endring av bynavnet tilbake fra «Kristiania» til «Oslo» i 1924). 

På tross av at busskjøring over torget blir opprettholdt, signaliserte derfor bystyremøtets debatt og avstemming en ny og mer historiebevisst holdning inn i 2018, til et viktig verdivalg som gjør at vi går spennende tider i møte. Les Aftenposten-artikkel her

Oslo torg er markert med et stort gavlmaleri på den ene siden og et plankedekke på den andre. Torgets helhet blir fortsatt delt av busskjøring, som nå heldigvis er varslet å kunne bli midlertidig.

Du er her: Hjem Innhold Hva vi vil Pådriverarbeid